Fenomenul de bullying în școli

 Violenţa în școală este o certitudine, de la incinentele abia perceptibile, unele fiind de natură emoţională, mascată (ameninţări, şicanări, jigniri, umiliri etc.), până la evenimentele extreme (loviri, bătăi etc.). Toate acestea se înscriu sub umbrela complexă a ceea este denumit de specialişti fenomenul bullying, considerat ca fiind o formă de violenţă.

Ce este bullying-ul?

Continue reading “Fenomenul de bullying în școli”

Raport narativ

ASUPRA ACTIVITĂȚILOR ASOCIAȚIEI ÎN ANUL 2017

 

În conformitate cu obiectivele Asociației E.L.E. (Environment of Learning and Education)- creează și educă, stabilite prin statutul acesteia, în decursul anului 2017 au fost planificate și implementate mai multe activități în parteneriat cu alte organizații educative și culturale din România și din Europa care au avut ca scop:

Crearea unui sistem alternativ de servicii psiho-socio-educaţionale, integrate, care să completeze serviciile socio-educaţionale existente, atât la nivel local, cât şi naţional;

Susţinerea şi asigurarea complementarităţii între educaţia formală, informală şi non-formală, în contextul nevoii de formare continuă;

Dezvoltarea şi implementarea unor programe şi proiecte care încurajează capacitatea beneficiarilor de a identifica şi valorifica resursele proprii şi pe cele ale comunităţii; 

 

Aceste activități au fost derulate cronologic astfel:

Continue reading “Raport narativ”