Raport narativ

ASUPRA ACTIVITĂȚILOR ASOCIAȚIEI ÎN ANUL 2017

 

În conformitate cu obiectivele Asociației E.L.E. (Environment of Learning and Education)- creează și educă, stabilite prin statutul acesteia, în decursul anului 2017 au fost planificate și implementate mai multe activități în parteneriat cu alte organizații educative și culturale din România și din Europa care au avut ca scop:

Crearea unui sistem alternativ de servicii psiho-socio-educaţionale, integrate, care să completeze serviciile socio-educaţionale existente, atât la nivel local, cât şi naţional;

Susţinerea şi asigurarea complementarităţii între educaţia formală, informală şi non-formală, în contextul nevoii de formare continuă;

Dezvoltarea şi implementarea unor programe şi proiecte care încurajează capacitatea beneficiarilor de a identifica şi valorifica resursele proprii şi pe cele ale comunităţii; 

 

Aceste activități au fost derulate cronologic astfel:

  • În perioada lunii martie 2017, asociația a participat la conceperea și susținerea atelierului de interrelaționare, dedicat constituirii Consiliului elevilor din cadrul Școlii Primare Kids Palace București. Atelierul a vizat consolidarea capacității școlarilor cu vârsta cuprinsă între 7-9 ani de a-și comunica coerent și cursiv ideile, de a intra în dialog și de a argumenta o concluzie/ impresie. Atelierul s-a bazat pe metode ludice, familiare copiilor (joc didactic, improvizație, conversație dirijată);
  • În data de 5 mai, un reprezentant al asociației a participat la Workshop “Inovatori și antreprenori în sistemul educațional românesc”, organizat de Asociația Ține de Noi și Fundația Hanns Seidel – România, având ca temă de dezbatere modalitățile altenative prin care școala poate realiza parteneriate pentru a derula activități care să vizeze formarea competențelor cheie la elevi;
  • În data de 28 iunie, un reprezentat al asociației a participat la dezbaterea „Dialoguri despre educație” cu tema – „Ce știe? Ce poate? Ce valori are profesorul de mâine?”, organizată de Centrul pentru Politici Educaționale împreună cu Coaliția pentru Educație, în București;
  • Colaborarea cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului din data de 13 iulie 2017 a presupus participarea celor 4 membre ale asociației la realizarea atelierelor din cadrul Școlii de vară de la Muzeul de Pânze și Povești de la Mândra, județul Brașov, aflată la a șasea ediție. Despre noi și rădăcini a fost conceput ca un atelier de dezvoltare personală, având obiectivul de a familiariza copiii și adolescenții din comunitatea Mândra, participanți la școala de vară, cu valorile transmise în mediul familial, asupra legăturilor cu ceilalți și asupra istoriilor de familie ce asigură continuitatea unei comunități. Prin încurajarea unei modalități extracurriculare de interacțiune dintre participanți și prin abordări ludice, asociația a vizat dezvoltarea capacității tinerilor membri din comunitatea zonei de a se implica în activități educative originale ce revitalizează valorile comunitare, activități care vor fi percepute ca moduri amuzante de petrecere a timpului liber. Atelierul au avut ca grup-ținta copiii comunității locale, elevi și liceeni cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani. Tematica, concepută în colaborare cu Muzeul de Pânze și Povești de la Mândra, s-a bazat pe informațiile deținute de participanți asupra propriei familii și asupra dezvoltării comunității, fiind concretizate în abordări interactive si ludice a subiectelor: povestea numelui propriu, arborele genealogic al familiei mele, relațiile dintre membrii unei comunități, ce apreciem unii la alții, înrădăcinarea, percepția celorlalți despre mine;
  • În perioada 20 – 21 octombrie, asociația a participat la susținerea seminarului Instrumente și metode inovative pentru orele de Consiliere și dezvoltare personală”, în parteneriat cu Asociația Sol Mentis, dedicat cadrelor didactice din instituțiile școlare ale județului Bistrița- Năsăud. Seminarul a fost propus astfel încât să vină în sprijinul cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal cu tipuri de activități pe care să le organizeze cu elevii, în vederea îmbunătățirii adaptării acestora la situații nou- apărute, dezvoltării abilităților de comunicare și relaționare, bazate pe respect și responsabilitate, dar și cu instrumente concrete pentru identificarea intereselor, abilităților și atributelor personale în vederea alegerii unui parcurs educațional și ocupațional în acord cu propria personalitate;
  • În data de 01 noiembrie, un membru al asociației a participat la Workshop-ul “Dezvoltarea abilităților de lucru pe tema egalității de șanse, diversității și toleranței”, organizat de Asociația AIMegal, vizând dezvoltarea de programe educaționale care să fie aplicate în școli, bazate pe dezvoltarea empatiei, a toleranței și a cooperării în grup;
  • În perioada octombrie-decembrie, reprezentanții asociației au susținut lectorate pentru părinții copiilor înscriși la Grădinița nr.272, sector 6, București, abordând o serie de teme de interes pentru aceștia, vizând o cât mai bună cunoaștere și relaționare părinte-copil, pentru a asigura o dezvoltare emoțională sănătoasă;
  • În data de 22.11 a debutat seria atelierelor Modalități de stimulare a entuziasmului la copii”, dedicate cadrelor didactice din învățământul preșcolar. Primul atelier a avut loc în cadrul Grădiniței Nr. 272, sector 6, București. Seminarul a venit în întâmpinarea nevoii de formare continuă a cadrelor didactice, prezentând modalități concrete de lucru la grupa de copii, prin folosirea unor metode activ- participative.

 

Costurile derulării acestor activități au fost susținute de sponsorizările punctuale din anul 2017, datorate unei entități juridice, a unor persoane fizice și a direcționării de 2% din impozitul pe venit al anului precedent.

 

Planificarea activităților anului următor se va realiza în cadrul primei întâlniri a membrilor asociației, programată după data de 10 ianuarie 2018.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *