despre noi

Asociaţia E.L.E. este o organizaţie nonguvernamentală,  înfiinţată în urmă cu patru ani, ce are ca scop oferirea de opţiuni şi alternative socio-educaţionale pentru copii, tineri și adulţi, în vederea susţinerii evoluţiei personale şi profesionale. Beneficiind de contribuția unor profesionişti în domeniile educaţie şi comunicării, obiectivele asociaţiei urmăresc:

 • Crearea unui sistem alternativ de servicii psiho-socio-educaţionale, integrate, care să completeze serviciile socio-educaţionale existente, atât la nivel local, cât şi naţional;
 • Susţinerea şi asigurarea complementarităţii între educaţia formală, informală şi non-formală, în contextul nevoii de formare continuă;
 • Dezvoltarea şi implementarea unor programe şi proiecte care încurajează capacitatea beneficiarilor de a identifica şi valorifica resursele proprii şi pe cele ale comunităţii;
 • Informarea persoanelor aflate în dificultate asupra serviciilor sociale existente şi asupra drepturilor lor sociale, pentru a preîntâmpina situaţiile care contravin drepturilor omului;

 

Inițiativele și coloborarile asociației se concretizează în:

 • campanii de promovare a proiectelor şi programelor care contribuie la dezvoltarea şi îmbunătăţirea practicilor din domeniul social;
 • activităţi educative în cadrul instituţiilor de învăţâmant, extraşcolar şi în parteneriat cu alte organizații active în domeniu;
 • campanii de informare şi de educare a cetăţenilor în spiritul valorilor sociale europene pentru a întări sentimentul de apartenenţă la o comunitate europeană, respectând diversitatea tradiţiilor şi a culturilor naţionale şi regionale;
 • programe educaţionale (de consiliere şi informare) iniţiate şi dezvoltate în strânsă relaţie cu nevoile identificate, pentru a acorda asistenţa psiho-socio-educaţională persoanelor cu probleme de integrare socio-şcolară;
 • servicii de consiliere şi consultanţă pentru creşterea calităţii vieţii copiilor, tinerilor, adulţilor şi vârstnicilor aflaţi în dificultate;
 • servicii de asistenţă şi suport pentru persoanele de vârsta a treia şi servicii de îngrijire acordate vârstnicilor aflaţi în situaţie dependentă prin activităţi de voluntariat;
 • servicii de consiliere şi consultanţă pentru  adolescenţii şi tinerii care părăsesc instituţiile  de educaţie pentru  finalizarea studiilor şi alegerea profesiei;
 • programe de formare profesională pentru adulții care activează în mediul educațional, pentru diversificarea metodelor nonformale de lucru, aplicate în diferite contexte.