proiecte

“MODALITĂȚI DE STIMULARE A ENTUZIASMULUI LA PREȘCOLARI PRIN METODE ACTIV- PARTICIPATIVE”- ATELIERE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Seria atelierelor “Modalități de stimulare a entuziasmului la preșcolari prin metode activ- participative” dedicate cadrelor didactice din învățământul preșcolar a debutat în luna noiembrie, la Grădinița nr. 272.
Invitatul special, partener al asociației în realizarea acestui atelier, este Geta Dorobanțu, profesor pentru învățământul preșcolar, formator, metodist, autor de auxiliare școlare.
Avem convingerea că jocurile și metodele abordate reprezintă pentru cadrele didactice participante un punct de plecare pentru activități cât mai creative, în lucrul cu preșcolarii!

“INSTRUMENTE ȘI METODE INOVATIVE PENTRU ORELE DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ- CURS PENTRU CADRELE DIDACTICE DIRIGINȚI

Elaborat în parteneriat cu Asociația Sol Mentis, cursul este dedicat cadrelor didactice din instituțiile școlare ale județului Bistrița- Năsăud. A fost propus astfel încât să vină în sprijinul cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal cu tipuri de activități pe care să le organizeze cu elevii, în vederea îmbunătățirii adaptării acestora la situații nou- apărute, dezvoltării abilităților de comunicare și relaționare, bazate pe respect și responsabilitate, dar și cu instrumente concrete pentru identificarea intereselor, abilităților și atributelor personale în vederea alegerii unui parcurs educațional și ocupațional în acord cu propria personalitate.

“DESPRE NOI ȘI RĂDĂCINI”- ATELIER DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU COPII

Atelierul s-a derulat în colaborare cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului în iulie 2017 și a presupus participarea în cadrul Școlii de vară de la Muzeul de Pânze și Povești de la Mândra, județul Brașov, aflată la a șasea ediție. Despre noi și rădăcini a fost conceput ca un atelier de dezvoltare personală, având obiectivul de a familiariza copiii și adolescenții din comunitatea Mândra, participanți la școala de vară, cu valorile transmise în mediul familial, asupra legăturilor cu ceilalți și asupra istoriilor de familie ce asigură continuitatea unei comunități. Prin încurajarea unei modalități extracurriculare de interacțiune dintre participanți și prin abordări ludice, asociația a vizat dezvoltarea capacității tinerilor membri din comunitatea zonei de a se implica în activități educative originale ce revitalizează valorile comunitare, activități care vor fi percepute ca moduri amuzante de petrecere a timpului liber. Atelierul au avut ca grup-ținta copiii comunității locale, elevi și liceeni cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani. Tematica, concepută în colaborare cu Muzeul de Pânze și Povești de la Mândra, s-a bazat pe informațiile deținute de participanți asupra propriei familii și asupra dezvoltării comunității, fiind concretizate în abordări interactive si ludice a subiectelor: povestea numelui propriu, arborele genealogic al familiei mele, relațiile dintre membrii unei comunități, ce apreciem unii la alții, înrădăcinarea, percepția celorlalți despre mine;